Spacet

Spacet är en lokal med hackerspace-verksamhet i centrala Umeå.

Tills en hemsida är fixad vidarebefordrar vi till föreningen Umeå Hackerspace.